Beltane is een Keltisch vuurfeest en wordt begin mei gevierd wanneer de zon vijftien graden Stier passeert. Letterlijk betekent het “helder vuur” naar de Keltische God Bel, de god van licht en genezing. Het geeft het begin van de zomer aan en is een feest van vreugde, vereniging en reiniging. Beltane begint de voorafgaande avond bij zonsondergang met het ontsteken van grote vuren. Vroeger werd het vee tussen deze vuren doorgedreven om het te reinigen van ziekten en om vruchtbaarheid te garanderen. Een ander gebruik tijdens Beltane is het dansen om de meiboom waarbij gekleurde linten al dansend om de boom (of paal) worden gevlochten. De boom wordt hierbij gezien als fallussymbool.

Beltane was dan ook een feest van de liefde. Jonge stelletjes gingen deze nacht de velden en bossen in om de liefde te bedrijven. De huwelijken die tijdens Beltane gesloten werden golden voor één jaar en één dag. Dit om de vrouw te verzekeren van steun van haar man gedurende eventuele zwangerschap en de eerste paar maanden na de geboorte van het kind. Vaak werd zo'n handfasting bezegeld door aan het eind van het ritueel over het vuur te springen. Dat zou er voor zorgen dat het nieuwe paar altijd samen zou blijven. Jonge paren die nog niet getrouwd waren sprongen om dezelfde reden ook vaak over de vuren heen.

Beltane is het moment waarop de Goddelijke Zoon transformeert in de minnaar van de Godin en zo het Heilige Verbond met haar aangaat. Deze eenwording zorgt voor de groei en bloei in de warme zomer en dat maakt Beltane tot een tijd om te feesten, een tijd waarin zorgeloos genoten kan worden. Het jaarwiel draait vrolijk verder........