De Godin openbaarde zich aan mij door middel van het Kruis en Bord. Het was eigenlijk een bevestiging van wat ik al wist. En hoewel de Godin een heel breed begrip is, het Al, de Bron, Moeder Aarde, had ik, zoals zovelen behoefte aan een beeltenis, een vorm waarin ik haar kan aanspreken. Voor mij is dat Morgen. Morgen in de betekenis van Beschermvrouwe van Avalon en haar zeven eilanden. Morgen in de betekenis van Morgaine van het Feeënvolk, maar ook in de betekenis van Morrighan, de oorlogsgodin. Elk aspect van haar spreekt mij aan en ik kan deze aspecten ook apart aanspreken als ik ze nodig heb. Morgen heeft een heerlijke energie waar ik mij in koester. Ze is mijn moeder en mijn vriendin en ze geeft en ze neemt. Ik heb me aan haar toegewijd en als haar priesteres volg ik haar op het pad. Alleen aan haar ben ik verantwoording verschuldigd en alleen voor haar buig ik.

In celebration of Morgan le Fay

I give my desires and dreams
into your keeping
By Air I create the seed
By Fire I warm it
By Water I nourish it
By Earth I cause it to grow
From Spirit I draw the power
to make all things possible
Join me in celebration
of the power of the Goddess

Forever yours