Onze religie is gebaseerd op het Godinnelijke en het Goddelijke, het vrouwelijke en het mannelijke principe. De grondslag hiervan ligt besloten in de Hermetische Wetten. En hoewel onze Godin als hoogste macht wordt vereerd, wordt onze God gezien als de haar ondersteunende kracht. Hij is het die Haar helpt het jaarwiel draaiend te houden en Hij is het die Haar hart elk jaar weer doet ontvlammen. Uit hun liefde en eenwording wordt elk jaar een Goddelijk kind geboren en zo zorgen zij samen voor ons voortbestaan. Zonder elkaar kunnen zij niet bestaan en wij niet zonder hen.

De Gehoornde is de geliefde, echtgenoot en zoon van de Godin en Hij is bekend onder vele namen. Voor mij is Zijn naam Herne de Jager en Hij is als het hert, waarvan de grondbetekenis “gehoornd dier” is (Herne=Hoorn). Een edel, krachtig dier, de Koning van het woud. In vroeger tijden werd de jonge, volwassen geworden koning van het eiland der machtigen onderworpen aan een krachtproef. Als hij er in slaagde de heersende Koning van het woud te doden was hij zijn koningsschap waardig en mocht hij bij een uitgekozen maagdelijke priesteres een zoon verwekken zodat zijn opvolging via de koninklijke bloedlijn van Avalon gewaarborgd was. De jonge koning was de Gehoornde en de jonge priesteres was de Godin en zo zorgden de Godin en de God voor een edel nageslacht, het land en de mensen waardig.

Met Beltane wordt de liefde tussen man en vrouw gevierd en tijdens het ritueel zal de Gehoornde uit het bos komen om zich te verenigen met de Godin.