avalon

De coven Avalon bestaat sinds januari 2004 en heeft naast de Hogepriesteres vijf heksen. We zijn vrije heksen en baseren ons op de Oude Religie volgens de Traditionals (Erfheksen).

Morgan le Fay,
Vrouwe van Avalon

Avalon
Deze naam komt uit de Keltische geschiedenis en betekent Appeleiland. Hier werden prachtige vrouwen opgeleid tot (Hoge)Priesteressen die later in mythen en legendes een hoofdrol vervulden. Er is veel te leren van deze vrouwen en dit is een belangrijk onderwerp binnen deze coven.
Blessed Be